1
dự kiến, Palm Garden sẽ nhận lời những cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. ngày nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hiện hữu và đã ra mắt nhà mẫu vào các tháng đầu của năm 2016 nhằm để giới

Comments

Who Upvoted this Story